AVE Soft s.r.o.

Spolupráce se společností AVE Soft s.r.o.

Advokátní kancelář Kausta & partneři se odborným poradenstvím podílela na vzniku unikátního softwarového programu pro advokáty, který vyvinula firma AVE SOFT, s.r.o.

Program je i nadále za součinnosti advokátní kanceláře Kausta & partneři vyvíjen pomocí nejmodernějších softwarových technologií tak, aby advokátům poskytl co nejefektivnější, nejpřehlednější a časově nenáročné vedení jejich advokátních kanceláří.

Hlavní cílem je komplexní pokrytí činnosti advokátní kanceláře

 • precizní vedení advokátního spisu
 • evidence klientů, protistran, institucí a jejich značek
 • elektronická evidence všech dokumentů a pošty
 • tiskové výstupy do Wordu s mnoha parametry
 • evidence úkonů a nákladů advokáta
 • finance
 • týmová práce s úkoly
 • výkaz práce
 • podatelna
 • importy a exporty (eletronická podání na soud, ARES, Registr úpadců atd.)

Společnost AVE Soft s.r.o. je výrobcem a dodavatelem CRM informačního systému Evolio, který obsahuje řadu oborových verzí splňujících náročné požadavky. Evolio je určeno pro všechny, kteří chtějí mít informace pod kontrolou.

Produkty společnosti AVE Soft s.r.o.

 • Evolio - datové schránky
 • Evolio - advokátní kancelář
 • Evolio - exekutorský úřad
 • Evolio - správa pohledávek EVOLIO
 • Evolio - správa pohledávek NEMESIS
 • Evolio - CRM
 • Evolio - autosalón

více informací naleznete na webové strácne společnosti AVE Soft s.r.o. www.avesoft.cz