D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

Spolupráce s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

Na českém pojistném trhu začala D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR působit od roku 1995 a stála se tak první společností na území České republiky nabízející produkt pojištění právní ochrany.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR je pojišťovnou právní ochrany a jako taková poskytuje svým klientům především možnost, aby svá práva a právní zájmy hájili bez ohledu na možná finanční rizika. K prosazování právních zájmů svých pojištěnců pak D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR pověřuje spolupracující advokátní kanceláře v jednotlivých regionech.

Advokátní kancelář Kausta & partneři navázala na předchozí spolupráci advokáta Mgr. Petra Kausty s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, která se datuje od roku 1996.

Klientům D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, advokátní kancelář Kausta & partneři poskytuje právní služby v řízeních

  • trestních - nedbalostních trestních činů
  • přestupkových a správních - zejména dopravní přestupky
  • ve sporech občanskoprávních, spory z vlastnictví nemovitostí, z reklamací
  • ve sporech vyplývajících z nájmů bytů
  • ve sporech vyplývajících z úrazů
  • v pracovněprávních sporech
  • ve sporech vzniklých při výkonu nestátní lékařské, veterinární a lékarnické praxe
  • ve sporech souvisejících s podnikatelskou činností podnikatele.

Pro běžného občana je téměř nemožné obhájit své právní zájmy bez odborné právní pomoci. K tomu je nutné přičíst nejistotu ohledně výše nákladů, které je možno očekávat při soudním sporu.Finanční riziko jednotlivce je často značné a obavy z průtahů, které při soudních sporech mohou nastat mnohého odradí od uplatňování svých právních nároků.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR pomáhá pojištěným radou i skutkem v prosazování jejich právních zájmů vůči ekonomicky značně silnějším subjektům a přebírá všechny soudní výlohy. Za svůj prvořadý cíl považuje vybudování základů dlouhodobého obchodně partnerského vztahu s pojištěným klientem vyznačujícího se vysokým stupněm vzájemné důvěry a právní jistoty.

Od samého počátku své obchodní činnosti klade D.A.S. největší důraz na maximální kvalitu a také cenovou dostupnost poskytovaných služeb. Po uzavření pojistné smlouvy je každému klientovi D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR přidělen jeho osobní poradce, který je s ním v kontaktu, pomáhá řešit jeho běžné problémy a navíc dává impuls k uplatňování individuálního přístupu ke klientovi i při řešení jeho škodních případů, ať již právním oddělením D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR nebo pověřenými advokáty.

Pojištění právní ochrany je vhodné pro prosazování právních zájmů jednotlivého občana i právních zájmů souvisejících s podnikatelskou činností. Taková je filozofie firmy a tu se také daří uplatňovat.

více informací naleznete na webové stránce D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR www.das.cz