Dodržování lidských práv v ČR

25.10.2010

Dodržování lidských práv v ČR

názor advokáta Mgr. Petra Kausty k dodržování lidských práv v Česku

Mgr. Petr Kausta, advokát naší advokátní kanceláře na blogu serveru idnes vyjádřil svůj názor k dodržování lidských práv v Česku.

http://kausta.blog.idnes.cz/c/160895/Listina-zakladnich-prav-a-svobod-v-Cesku-Jen-car-papiru.html

Ve svém textu O úloze obhájce v trestním řízení nejen v kauze Vítkov jsem napsal, co je z pohledu obhájce obžalovaného v trestním řízení podstatné a zásadní. Již ve své závěrečné řeči před ostravským soudem jsem konstatoval, že kauza Vítkov nám ukázala, že i po dvaceti letech obnovené demokracie jsou ústavní zásady a principy, vyjádřené zejména v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod, pro mnohé pouhými proklamacemi.

Můj pohled na vývoj demokracie v České republice v oblasti lidských práv je po vyhlášení rozsudku soudem ještě skeptičtější a lze jej vyjádřit takto:

Listina základních práv a svobod v Česku? Jen cár papíru

K tomuto závěru mě vede zjištění, že mnozí občané, politici a média nerespektují ústavní zásady a práva deklarovaná Listinou základních práv a svobod. Proto si dovolím pro účely tohoto článku některá ustanovení ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Listina základních práv a svobod citovat:

* * * * *

Článek 10

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Článek 40

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.
(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

* * * * *

I dítě prvního stupně základní školy z textu Listiny základních práv a svobod pochopí obsah a význam zcela srozumitelně vyjádřených práv občanů této země, zejména článku 40 odstavec 2 – to jest: presumpci neviny. Domnívám se, že je zbytečné, alespoň pro ty chápavé, abych shora uvedená ustanovení Listiny základních práv a svobod jakkoli interpretoval.

Nerozumím tomu, proč se někteří politici a média předhánějí v komentářích o prokázané vině obžalovaných a adekvátnosti uloženého trestu. Vysvětlení může být dvojí, buď vůbec obsah listiny neznají nebo práva deklarovaná v Listině úmyslně a zištně porušují. Obojí je však šokující, zejména v případě některých vrcholových politiků a médií.

Nebudu na tomto místě jakkoli komentovat rozhodnutí soudního senátu, neudělal jsem to ostatně ani po vyhlášení rozsudku. Zásadně totiž nesouhlasím s tím, aby kdokoli komentoval nepravomocný rozsudek soudu, tedy ani obhájce, státní zástupce, obžalovaný či poškozený. Tito mají zákonný prostor k polemice a nesouhlasu s rozsudkem nalézacího soudu v odvolání podaném v odvolacím řízení.

Přiznám se, že mne také překvapil podivný výklad základního práva občana, deklarovaného v článku 40 odstavec 4 Listiny základních práv a svobod, ze strany státní zástupkyně, zmocněnce poškozených a některých médií.

Ačkoli článek 40 odstavec 4 Listiny základních práv a svobod zaručuje, že „obviněný má právo odepřít výpověď“ a využití tohoto práva mu nemůže být jakkoli k tíži, přesto byl můj klient, když svého ústavního práva využil, státní zástupkyní, zmocněncem poškozených i některými médii veřejně prohlášen za nacistu, který jedná podle zásad boje „osamělého vlka“.

Otázka proto zní: Budou tedy všichni obvinění, respektive obžalovaní, kteří v budoucnu využijí svého ústavního práva odepřít výpověď označováni za nacistické „osamělé vlky“? Podle výkladu Listiny základních práv a svobod státní zástupkyní a některých médií bohužel asi ano.

Pokud se do postavení obviněného, respektive obžalovaného přece jen shodou okolností dostanete, například za nedbalostní ublížení na zdraví kvůli dopravní nehodě, důkladně zvažte uplatnění svých ústavních práv, aby vaše obhajoba nebyla chápána jako boj „osamělého vlka“.

K tomu tématu můj rozhovor v článku pro Moravskoslezský deník na:

http://moravskoslezsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obhajce-petr-kausta-ja-s-vlky-netancim20101013.html