Elischka Systems s.r.o.

Spolupráce se společností Elischka Systems

Elischka Systems se věnuje programování webových aplikací. Vyvíjí CRM aplikace pro řízení vztahu se zákazníky, webové aplikace napojené na podnikové IS nad Navision, Oracle. Internetové stránky, testování použitelnosti, správa obsahu, optimalizace pro vyhledávače SEO. Průmyslové aplikace s RFID, GPS, RF a GSM.

Naše dosavadní spolupráce s firmou ELISCHKA SYSTEMS, s.r.o. se rozšiřuje a naše advokátní kancelář se stává jedním z odborných garantů softwarového programu "FIDO - FIREMNÍ DOPRAVA", který tato firma vyvinula.

Odborným dohledem garantujeme legislativní správnost funkcí softwarového programu. "FIDO - FIREMNÍ DOPRAVA" je nejmodernější účetní program určený k evidenci služebních vozidel a zpracování knihy jízd. Poskytne vám jistotu vedení účetnictví v předepsaném znění zákona. Software, sestávající se ze tří navzájem provázaných programů - knihy jízd, cestovní příkazů a digitálních automap, umožňuje správné vedení účetních dokladů, vyžadovaných orgány české daňové správy.

Zakoupení softwarového programu "FIDO - FIREMNÍ DOPRAVA" bez výhrad doporučujeme, neboť program v naší advokátní kanceláři plně využíváme a sami jsme se přesvědčili o jeho výhodách a kvalitě provedení. Více o programu se dozvíte na webových stránkách produktu www.firemnidoprava.cz.