Informace o kanceláři

Zkušenosti advokátní kanceláře Kausta & partneři v praxi

Nápad kauz klientů advokátní kanceláře:

Advokátní kancelář převzala celkově od všech svých klientů k řešení:

V roce 2011 -  3.800 jednotlivých kauz klientů, tj. ø 15 kauz / 1 pracovní den

V roce 2010 -  2.000 jednotlivých kauz klientů, tj. ø  8 kauz / 1 pracovní den

V roce 2009 -  1.800 jednotlivých kauz klientů, tj. ø  7 kauz / 1 pracovní den

(počet kauz je zaokrouhlen na celé stovky)

 

Přehled absolvovaných jednání před soudy a jinými orgány:

Advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti v agendě soudních sporů, tj. zastupování a obhajoby před soudy, orgány státní moci a správy, kdy advokátní kancelář absolvovala za své klienty jednání:

V roce 2011 -  3.000 jednání před soudy a jinými orgány tj. ø 12 jednání / 1 pracovní den

V roce 2010 -  1.600 jednání před soudy a jinými orgány tj. ø  6 jednání / 1 pracovní den

V roce 2009 -  1.200 jednání před soudy a jinými orgány tj. ø  5 jednání / 1 pracovní den

(počet jednání je zaokrouhlen na celé stovky)

 

Počet kauz:

2011 - 3.800

2010 - 2.000

2009 - 1.800

 

Počet jednání:

2011 - 3.000

2010 - 1.600

2009 - 1.200