Organizační struktura

Divize "Právní služby"

Divize Právní služby advokátní kanceláře Kausta & partneři svým klientům zajišťuje širokou nabídku právních služeb.

Poskytované právní služby mají pro jednotlivá právní odvětví charakter od jednorázového právního poradenství či právních rozborů ad hoc, sepisu listin o právních úkonech a souvisejících dokumentů, přes právní zastoupení v jednotlivých právních věcech, zahrnující právní poradenství, zpracování návrhů a žalob k soudu či mimosoudních dohod a zastupování před soudními, správními či jinými orgány, až po komplexní právní služby konkrétnímu smluvnímu klientovi ve všech jeho právních věcech.

Advokátní kancelář realizuje poskytování Právní služby pomocí speciálního softwarového programu "Evolio - Advokátní kancelář", který umožňuje úplné vedení spisové evidence jednotlivých kauz v elektronické formě, čímž umožňuje detailní evidenci advokátního spisu (elektronická evidence úkonů a nákladů advokáta, dokumentů, přijaté a odeslané pošty, financí, atd.).

Svým klientům umožňujeme dálkový přístup do programu, kdy klient má možnost průběžně kontrolovat stav vyřizování každé jednotlivé kauzy a současně si i jednotlivé dokumenty z programu sám generovat.

 

Divize "Správa pohledávek"

Divize Správa pohledávek advokátní kanceláře Kausta & partneři svým klientům zajišťuje správu hromadných pohledávek v rámci své speciální služby „Právní správa pohledávek“.

Jde o propracovaný systém správy pohledávek, který umožňuje zajistit klientům advokátní kanceláře komplexní správu (správa, vymáhání, inkaso) i značně objemného portfolia pohledávek za příznivou cenu s cílem docílit včasného a úspěšného vymožení pohledávek v nejvyšší možné míře.

Advokátní kancelář realizuje správu pohledávek pomocí speciálního softwarového programu "Evolio - Správa pohledávek", který umožňuje úplné vedení spisové evidence pohledávek v elektronické formě, čímž umožňuje detailní evidenci o všech spravovaných pohledávkách.

Svým klientům umožňujeme dálkový přístup do programu, kdy klient má možnost průběžně kontrolovat stav vymáhání každé jednotlivé pohledávky a současně si i jednotlivé dokumenty z programu sám generovat.

Hodnoty advokátní kanceláře jsou tradice, neustálý rozvoj, profesionalita,
týmová práce, odpovědnost a partnerství

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Pravda je jen jedna, proto ji nemůže mít každý.