Partneři kanceláře

Spolupracující advokáti

jednající jménem a na účet advokátní kanceláře Kausta & partneři dle § 15e a násl. z.č.85/1996 Sb., o advokaci

Mgr. Tomáš Krásný, advokát

ČAK: 13276
IČ: 73250503
DIČ: CZ8302075540

2001 - 2006 - Právnická fakulta Masarykova Universita Brno
2005 - 2005 - praktikant v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
2006 - 2006 - koncipient v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od 1.9.2010 - advokát spolupracující s AK Kausta & Zientková & partneři
od 1.1.2015 - advokát spolupracující s AK Kausta & partneři

Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného, exekučního a v dalších oborech práva

Specializace:
trestní právo, přestupky, odpovědnost za vady a škodu, exekuce 

Hodnoty advokátní kanceláře jsou tradice, neustálý rozvoj, profesionalita,
týmová práce, odpovědnost a partnerství

 

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.