Petr Kausta přednášel na lékařské konferenci

14.01.2008

Petr Kausta přednášel na lékařské konferenci

Mgr. Petr Kausta přednášel na téma "Euthanasie -milosrdenství nebo vražda?" a "Vystavení nepravdivé lékařské zprávy".

Mgr Petr Kausta ve dnech 11.1. - 12.1.2008 v rámci Programu celoživotního vzdělávání ĺékařů přednášel na mezioborových doškolovacích dnech pořádaných firmou CAT Ostrava v Sanatoriích Klimkovice a to na téma "Euthanasie -milosrdenství nebo vražda?" a "Vystavení nepravdivé lékařské zprávy".

Dalšími přednášejícími byli:

Prof.PhDr. Petr Weiss, PhD. - Katedra psychologie FF UK Praha a Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha;

MUDr. Radim Uzel, CSc. - Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchuvu, Praha;

JUDr. Miroslav Mitlohner, CSc.- Katedra soc.práce a soc. politiky Univerzita Hradec Králové;

MUDr. Igor Dvořáček, PhD. - Ústav soudního lékařství FN Ostrava - Poruba;

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. - GYNARTIS s.r.o.;

MUDr. Bronislav Vřeský - Centrum plastické Chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava;

plk. JUDr.Luboš Valerián, PhD. - PČR, Správa Severomor. kraje;

MUDr. Petr Kovář - GYNPRENATAL s.r.o. a CAT Ostrava;

Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc;

Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. - Filozoficko - přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě;

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. - odd. alergologie a klinické imunologie FN Olomouc;