Příspěvek na adoptované děti v roce 2012

15.04.2012

Příspěvek na adoptované děti v roce 2012

Advokátní kancelář Kausta & Zientková & partneři v rámci realizovaného programu Adopce na dálku®, přispěla v roce 2012 na "své" dvě adoptované děti Rakshu Gowdu a Joshwu Norotha částku 20.000,- Kč.

Advokátní kancelář Kausta & Zientková & partneři se v roce 2011 zapojila do programu Adopce na dálku®, a to z toho důvodu jsme v dubnu roku 2011 adoptovali indické děti, dívku Rakshu Gowdu a chlapce Joshwu Norotha.

V roce 2011 naše advokátní kancelář na každé adoptované dítě přispěla částkou 5.000,- Kč, celkem tedy částku ve výši 10.000,- Kč

V roce 2012 jsme se rozhodli na "své" adoptované děti, dívku Rakshu Gowdu a chlapce Joshwu Norotha, finanční částku zvýšit u každého dítěte na částku 10.000,- Kč, celkem tedy na částku ve výši 20.000,- Kč.