Speciální právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům poskytuje i speciální právní služby

Advokátní úschova

Advokátní úschova dává klientům advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta právní jistotu splnění sjednané povinnosti druhou smluvní stranou a rovněž jistotu ochrany vlastních finančních prostředků, listin a věcí před třetími osobami

Právní správa pohledávek

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům zajišťuje správu hromadných pohledávek v rámci speciální služby „Právní správa pohledávek“. Jde o propracovaný systém správy pohledávek, který umožňuje zajistit klientovi komplexní správu i značně objemného portfolia pohledávek za příznivou cenu s cílem docílit včasného a úspěšného vymožení pohledávek v nejvyšší možné míře

Právní audity

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům zajišťuje právní due diligence, kdy cílem auditu je posouzení právních aspektů podniku, tedy správnost pracovně právních vztahů, všech obchodních a finančních vztahů včetně majetkoprávních vztahů vlastníků podniku

Právní školení

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům zajišťuje pro své klienty právní školení v různých oblastech práva, zejména v oblasti pracovně právních vztahů, korporátního a firemního práva.

Ověřování podpisů

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta v rámci komplexních právních služeb pro své klienty provádí "Prohlášení o pravosti podpisu" (ověřování podpisů) osob na listinách vyhotovených i nevyhotovených v advokátní kanceláři. Toto ověření podpisu má stejnou váhu a právní způsobilost jako úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem

Rozhodčí řízení

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta zastupuje své klienty i v rozhodčích řízeních. Někteří členové advokátní kanceláře působí také jako rozhodci. Rozhodčí řízení je z alternativních způsobů řešení civilních majetkových sporů jediným řízením, které je možno postavit na roveň řízení soudnímu co do důsledků, které s sebou přináší, neboť v řízení před rozhodci dochází stejně jako v soudním řízení k vydání závazného, konečného a hlavně vykonatelného rozhodnutí.

Likvidace firem

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta pomáhá klientům při likvidacích společností, její členové vykonávají funkci likvidátora na základě rozhodnutí valné společnosti nebo rozhodnutím soudu.

V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na e-mail naší advokátní kanceláře

kancelar@kausta.cz

nebo na telefonní číslo

596 124 265

rádi vám pomůžeme řešit váš problém