Společníci

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta

Advokát Mgr. Petr KaustaMgr. Petr Kausta, advokát


ČAK: 1616
IČ: 66245010
DIČ: CZ 6705010136

1986 - 1991
Právnická fakulta University Karlovy Praha
1995 - 1995
Moravia banka a.s., oddělení rizikových úvěrů
1995 - 1995
Basco CS s.r.o., podnikový právník
1995 - 1996
koncipient v AK JUDr. Bětáková, JUDr. Petříková a Mgr. Volek
1997 - 1998
koncipient v AK JUDr. Holub a Mgr. Volek
1999 - 2003
sdružení advokátů AK JUDr. Holub & Mgr. Kausta
2003 - 2006
samostatný advokát
květen 2006
sdružení advokátů KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od 1.1.2015
advokát v AK Mgr. Petr Kaustai

 

Advokacii vykonává v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva

Specializace:
trestní právo, korporátní právo, občanské právo, rodinné právo, přestupky

 

Hodnoty advokátní kanceláře jsou postaveny na tradicích advokacie, individuálním přístupu, důvěře, odpovědnosti, profesionalitě, etice, týmové práci, partnerství a diskrétnosti

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Nikdy nerušte svého nepřítele, když dělá chybu.