Spolupracující advokáti

advokátní kancelář Kausta & partneři

Spolupracující advokáti

jednající jménem a na účet advokátní kanceláře Kausta & partneři dle § 15e a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokaci

 

Mgr. Tomáš Krásný, advokát

ČAK: 13276
IČ: 73250503
DIČ: CZ8302075540

2001 - 2006
Právnická fakulta Masarykovy University Brno
2005 - 2005
praktikant v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
2006 - 2006
koncipient v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od 1.9.2010
advokát spolupracující s AK Kausta & Zientková & partneři
od 1.1.2015
advokát spolupracující s AK Kausta & partneři

 

Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného, exekučního
a v dalších oborech práva

Specializace:
trestní právo, přestupky, odpovědnost za vady a škodu, exekuce

 

 

 

Hodnoty advokátní kanceláře jsou tradice, neustálý rozvoj, profesionalita,
týmová práce, odpovědnost a partnerství

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.