Účast Natálky v talk show Jana Krause

01.11.2010

Účast Natálky v talk show Jana Krause

názor advokáta Mgr. Petr Kausty k účasti Natálky Kudrikové v show Jana Krause

Advokát naší advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta blogu serveru idnes prezentoval svůj názor k účasti nezl. Natálky Kudrikové v show Jana Krause v televizi Prima.

http://kausta.blog.idnes.cz/c/161778/Talk-show-Vitkov-aneb-medialni-trhak-Natalka.html

Skutečnost, že televize Prima pozvala do zábavného pořadu show Jana Krause nezletilou Natálku a její matku Annu Sivákovou mě zvedla ze židle. Při sledování této show jsem si pak položil otázku: proč se vlastně Natálka ocitla v zábavné televizní talk show?

Bylo to snad proto, že by český národ, na rozdíl od toho amerického, Natálku v televizi ještě neviděl?

Nikoli, Natálku jsme v televizi, novinách a časopisech viděli vícekrát než našeho prezidenta republiky pana Klause. Spíše to však vypadá, že Natálku chtěl vidět pan Kraus osobně. Cituji pana Krause: „Já jsem si myslel, že by bylo dobrý abychom ji viděli. On to málokdo ví, Natálka je jedna z největších televizních hvězd pokud jde o informace o česku ve spojených státech. Bohužel, ale byla dvakrát na titulní stránce CNN .Tak mi přišlo, že bychom jí mohli mít taky. Mohla byste pro ni dojít. My bychom ji chtěli vidět. Ona se tady jen mihla.“

Bylo to snad proto, abychom zjistili, že Natálka s ohledem na vážná zranění málem umřela?

Nikoli, o vážných zraněních a zdravotním stavu Natálky již dávno všechno víme ze všech možných sdělovacích prostředků. Za zcela nevhodné a nemístné považuji, když pan Kraus Natálčině matce, u které měla být diagnostikována postraumatická stresová porucha, vykládal o tom, že ještě před několika lety by její dcera vůbec nemohla přežít. Cituji pana Krause: „Možná by to dřív nepřežila? Co byl ten zázrak, že se to povedlo? Já jsem někde četl, že před pár lety by to ani nemohla přežít, kvůli těm moderním technologiím a léčebným prostředkům, protože měla popáleniny asi na osmdesáti procentech“.

Bylo to snad proto, že televize Prima chtěla uspořádat sbírku pro Natálku?

Nikoli, ačkoli se na obrazovce se při vysílání pořadu několikrát objevila upoutávka na konto finanční sbírky pro Natálku, nevěřím, že to byl skutečný účel účasti Natálky v talk show pana Krause. Nikde jinde jsem totiž nezaznamenal, že by televize Prima nebo pan Kraus nějakou sbírku pro Natálku organizovali.

Bylo to snad proto, že kauza Vítkov a Natálka zvyšuje sledovanost televizních stanic či čtivost novin a časopisů?

Ano, dle mého názoru, to je skutečný důvod, proč se Natálka v show pana Krause ocitla. Kauza Vítkov, a to reportáže a články o obžalovaných, poškozených, soudcích, státní zástupkyni, obhájcích, zmocněncích, vině, trestech ale zejména o Natálce, má dlouhodobě vysokou sledovanost a čtivost. Proč tedy neukázat Natálku i v nějakém zábavném pořadu, například show Jana Krause, když to televizi Prima a jmenovanému pořadu zvedne sledovanost.

Přiznám se, že mě znepokojuje s jakou samozřejmostí některá média nerespektují a porušují lidská práva, a to i v případě, kdy se jedná o nezletilé dítě.

Ptám se ochránců lidských práv a ochránců práv dítěte. Nevadí vám, že v zábavném televizním pořadu je Natálka ukazována jako nějaká lidská atrakce?

Ptám se advokáta - zmocněnce Natálky v trestním řízení. Nevadí to ani Vám, že jsou porušována základní lidská práva Vaší mandantky, deklarována zejména Listinou základních práv a svobod a mezinárodní Úmluvou o právech dítěte?

Ptám se rodičů Natálky. Skutečně to ani Vám nevadí, že média o Vaší dceři zveřejňují veškeré osobní a soukromé informace?

Všem by to ale vadit mělo!

Listina základních práv a svobod totiž v článku 7 zaručuje každému soukromí. Článek 10 pak každému zaručuje ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Mezinárodní Úmluva o právech dítěte, kterou Česká republika ratifikovala v roce 1991, pak mimo jiné v článku 16 stanoví povinnost, že žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do jeho soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na jeho čest a pověst, s tím dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

Bylo mi Natálky líto, když jsem ji viděl v průběhu zábavného pořadu bezradně a vystrašeně pobíhat mezi pódiem a zákulisím, v okamžiku, kdy se její matka, pan Kraus a diváci se evidentně dobře bavili.

Otázka, na kterou ještě odpověď nemám. Kdo a jakým způsobem chrání práva a zájmy nezletilé Natálky?