Úloha obhájce v trestním řízení

11.10.2010

Úloha obhájce v trestním řízení

názor advokáta Mgr. Petra Kausty k úloze obhájce v trestním řízení nejen v kauze "Vítkov"

Advokát naší advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta vyjádřil  na blogu serveru idnes.cz svůj názor k úloze obhájce v trestním řízení

http://kausta.blog.idnes.cz/c/159082/O-uloze-obhajce-v-trestnim-rizeni-nejen-v-kauze-Vitkov.html
 

Je již dlouho veřejně známo, že v trestní kauze „Vítkov“ obhajuji obžalovaného Davida Vaculíka, a proto neporuším svou povinnost mlčenlivosti advokáta, když veřejně napíši několik řádek, které považuji za důležité. Sleduji pozorně vše, co se kolem této trestní kauzy píše, říká, vysílá a komentuje. Svůj názor jsem k tomu, mimo jiné, vyjádřil ve své, více než dvouhodinové, závěrečné řeči, která je k dispozici v archívu ČT24 na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411034000473-soud-se-zhari/

Co je, z mého pohledu obhájce, obžalovaného, nejen v této trestní kauze, podstatné? Je to velmi prosté. PRÁVO obžalovaného na obhajobu, právo na spravedlivý proces, právo na rovnost v řízení, PRÁVO NA FAIR PLAY PROCES, právo na presumpci neviny, právo na ZÁKONNÉHO, nezávislého a nepodjatého soudce (soudnÍ senát), právo na ……… všechna práva deklarována, zejména Listinou základních práv a svobod a trestním řádem!

Co jsem, nejen v této trestní kauze, zjistil? Velká část veřejnosti, politiků a médií má zcela mylnou představu o úloze a poslání obhájce (advokáta) v trestním řízení! Advokát, ať již převezme obhajobu klienta ex offo nebo na plnou moc, není soudcem svého klienta. Je naopak, respektive by měl být, profesionál, který je povinen svého klienta provést trestním řízením a vždy co nejlépe hájit jeho PRÁVA.

Byl jsem mnohými, mimo jiné i médiemi, dotazován jak mohu člověka, který je obviněn z tak závažného trestného činu, vůbec obhajovat. Všem jsem odpověděl, že s obhajobou jakéhokoliv klienta nemám žádný problém, s vysvětlením, že je to má práce, kdy skutečnost, že je někdo obviněn z jakéhokoliv trestného činu, ještě neznamená, že tento trestný čin skutečně spáchal, kdy navíc stejně, jako všichni ostatní, jsem povinován dodržováni zásady presumpce neviny. O vině či nevině obžalovaného může rozhodnout toliko nezávislý a nestranný soud, a to na základě zákonně provedených důkazů, bez jakýchkoli pochybností, prokazujících vinu obžalovaného.

Co, mimo jiné, ovlivnilo nejen tuto trestní kauzu? Velmi nízké právní povědomí některých politiků a některých médií o účelu, smyslu a povinnosti respektování presumpce neviny obviněných, resp. obžalovaných

Způsobem, kterým byl můj klient prezentován a představován veřejnosti, aniž bylo dosud pravomocně soudem rozhodnuto o jeho vině či nevině, bylo nepochybně zasaženo do jeho osobnostních práv.

Velkou polemiku a emoce vzbudily u veřejnosti média, resp. způsob jejich informování o probíhajícím hlavním líčení u soudu a posléze také přímý přenos závěrečných řečí na ČT24.

Ačkoli, jsem nijak nezpochybňovat právo účasti veřejnosti, a tedy i účasti médií u hlavního líčení v průběhu dokazování, přesto jsem proti způsobu, jakým byla soudem dána mediím možnost pořizovat hlasové záznamy z hlavního líčení a přenášet on-line reportáže ze soudní síně, brojil. Jak se nakonec ukázalo, mé obavy z ovlivnění procesu se naplnily, když minimálně dva svědci sami prohlásili, že jejich svědeckou výpověď média ovlivnila.

Naopak, jsem byl ale rád, že závěrečné řeči ČT24 přenášela přímým přenosem. Proč?

Pokud jsem v průběhu hlavního líčení poukazoval na procesní pochybení soudu, kterých se soud, dle mého názoru, dopustil, tak, ačkoliv jsem médiím dal vždy celkem obsáhlá vysvětlení k průběhu procesu, přesto se nakonec veřejnost dozvěděla, buď pouze v omezené míře (např. několik sekund v televizním zpravodajství), nebo zkresleně (např. v denním tisku a na internetu), anebo vůbec, jaké námitky a proč, jsem u hlavního líčení vznášel.

Naproti tomu, jsem přímý přenos závěrečných řečí v ČT24 přivítal, neboť jsem měl konečně prostor k tomu, abych mohl sdělit to co ve věci považuji za podstatné.