Zaměstnaní advokáti

advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta

Zaměstnaní advokáti

jednající jménem a na účet advokátní kanceláře Kausta & partneři dle § 15a a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokaci

 

Mgr. Jiří Hajduk, advokát

2002 - 2007
Právnická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci
od září 2007
advokátní koncipient v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od září 2010
advokátní koncipient v AK Kausta & Zientková & partneři
od duben 2012
zaměstnaný advokát v AK Kausta & Zientková & partneři
od 1.1.2015
zaměstnaný advokát v AK Kausta & partneři

 


Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného, exekučního a v dalších oborech práva

Specializace:
trestní právo, přestupky, likvidace, problematika nájmů bytů a nebytových prostorů, obchodní právo, insolvenční řízení

 

 

Mgr. Ludmila Hajduková, advokát

2003 - 2008
Právnická fakulta Palackého University v Olomouci
od července 2008
advokátní koncipient v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od září 2010
advokátní koncipient v AK Kausta & Zientková & partneři
od červenec 2012
zaměstnaný advokát v AK Kausta & Zientková & partneři
od 1.1.2015
zaměstnaný advokát v AK Kausta & partneři

 


Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného, exekučního a v dalších oborech práva

Specializace:
problematika nájmů bytů a nebytových prostorů, občanské právo, rozhodčí řízení, rodinné právo, trestní právo, přestupky

 

 

Mgr. Veronika Kopečková, advokát

2003 - 2008 
Právnická fakulta Palackého University v Olomouci
od prosince 2008 
advokátní koncipient v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od září 2010
advokátní koncipient v AK Kausta & Zientková & partneři
od červenec 2013
zaměstnaný advokát v AK Kausta & Zientková & partneři
od 1.1.2015
zaměstnaný advokát v AK Kausta & partneři


                         

Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného, exekučního a v dalších oborech práva

Specializace:
právo nemovitostí, rodinné právo, občanské právo, trestní právo, přestupky, problematika nájmů bytů a nebytových prostorů

 

 

Mgr. Marie Dolinková, advokát

2004 - 2009
Právnická fakulta Karlovy University v Praze
od března 2008
advokátní praktikant v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od května 2009
asistentka advokáta v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od dubna 2010
advokátní koncipient v AK KAUSTA & ZIENTKOVÁ
od září 2010
advokátní koncipient v AK Kausta & Zientková & partneři

od 1.1.2015
zaměstnaný advokát v AK Kausta & partneři

 

Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného, exekučního, insolvenčního a v dalších oborech práva

Specializace:
trestní právo, přestupky, odpovědnost za škodu a vady, problematika nájmů bytů a nebytových prostorů, insolvenční řízení

 

Hodnoty advokátní kanceláře jsou tradice, neustálý rozvoj, profesionalita,
týmová práce, odpovědnost a partnerství

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost.