Adopce na dálku

Program Adopce na dálku® byl Arciedézní charitou Praha založen v roce 1993. Od té doby Arciedézní charita Praha pomohla díky dárcům z celé České republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí.

Arciedézní charita Praha program realizuje v 6 státech ve spolupráci s jejich místními partnerskými organizacemi. Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním, dále zdravotní péče).

Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Adoptovali jsme na dálku dvě děti z Indie

Raksha Gowda

dívka, narozena 8.9.2001, studuje 6. třídu Státní základní školy v Keleginooru, Indie

Joshwa Noronha

chlapec, narozen 15.4.2002, studuje 3. třídu S.F.S. v Samsi, Indie

10 důvodů proč podpořit Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha

 1. Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě. Vaše pomoc tak bude trvalá.
   
 2. Vaší podporou nečiníte člověka na této pomoci závislým. Naopak! Jeho aktivita a píle je v procesu vzdělávání klíčová.
   
 3. Adopce na dálku® umožňuje dítěti vzdělávat se v jeho přirozeném kulturním prostředí. Nevytrhává ho z jeho přirozených rodinných a kulturních vazeb.
   
 4. Pomoc je adresná. Zapojíte-li se do programu Adopce na dálku®, dostane šanci na vzdělání jedna další konkrétní dívka či chlapec z vybrané cílové země.
   
 5. V rámci programu Adopce na dálku® dostáváte pravidelně 2 x ročně dopis od podporovaného dítěte, který je pro vás důkazem, že má vaše pomoc konkrétního příjemce.
   
 6. Málokterá jiná pomoc přináší viditelné výsledky s finančními prostředky ve výši cca 500 Kč měsíčně.
   
 7. Program Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha je realizován podle moderních principů rozvojové spolupráce – veliký důraz je kladen na komunitní přístup tak, aby byly případné negativní vedlejší dopady (např. závist nepodporovaného zbytku komunity) eliminovány.
   
 8. Do Adopce na dálku® se může zapojit nejen jednotlivec nebo rodina, ale i různé skupiny – farnosti, školy, školní třídy, pracovní kolektivy, party přátel…
   
 9. 93 % z obdržené částky plně podpoří realizovaný projekt a zbylých 7 % bude tvořit nezbytné nepřímé náklady a rezervy.
   
 10. Dlouhá tradice a důvěryhodnost organizátora pomoci – Arcidiecézní charita Praha se této formě pomoci věnuje nejdéle. Získala důvěru desetitisíců dárců z celé České republiky.