Advokátní úschova

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům mimo jiné poskytuje i speciální služby advokátních úschov.

Advokátní úschovy dávají klientům advokátní kanceláře právní jistotu splnění sjednané povinnosti druhou smluvní stranou a rovněž jistotu ochrany vlastních finančních prostředků, listin a věcí před třetími osobami.

Advokátní kancelář realizuje

Úschovu peněz

úschova při prodeji nemovitostí a bytů v osobním vlastnictví a při realizaci obchodních vztahů klienta, apod.

Úschovu listin

úschova smluv o převodu nemovitostí, zajišťovacích a zástavních smluv, obchodních smluv, směnek, šeků, dluhopisů, cenných papírů, osobní korespondence, know how, patentů, apod.

Úschovu věcí

úschova motorových vozidel, CD a DVD disků, flash disků, šperků, drahokamů, pamětních mincí, známek, apod.

 

Výhody advokátních úschov u advokátní kanceláře

 • nestranná advokátní kancelář s dlouholetou zkušeností a tradicí
   
 • písemná smlouva s vymezenými právy a povinnostmi stran úschovy
   
 • právní jistota splnění povinnosti druhou smluvní stranou
   
 • úschova listin zajištěna v safesové schránce u bankovního ústavu
   
 • listiny jsou v úschově uloženy ve speciální bezpečnostní obálce
   
 • zvláštní bankovní účet u finanční úschovy
   
 • možné zhodnocení prostředků na termínovaném vkladu
   
 • úročení zvýhodněnou úrokovou sazbou
   
 • možnost operativního otevření na základě telefonické žádosti
   
 • přístup k účtu 24 hodin denně elektronickým bankovnictvím
   
 • pojištění finančních prostředků na účtu i safesové schránky
   
 • speciální ochrana a oddělení od finančních prostředků advokáta

 

více informací na webu naší advokátní kanceláře: www.advokatniuschovy.cz