Exekuční právo

Poradenství a právní zastoupení u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář svým klientům poskytuje právní poradenství a zastoupení v oblasti exekučního práva.

V oblasti exekučního práva advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech právních vztahů:

Pro věřitele

 • vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím exekutora
   
 • komunikace s dlužníky
   
 • sepis exekučních návrhů
   
 • sepis jiných podání k exekutorovi a exekučnímu soudu
   
 • zajištění dohod s dlužníky formou exekutorského zápisu s přímou vykonatelností
   
 • zajištění dohod s dlužníky formou notářského zápisu s přímou vykonatelností
   
 • zastupování v exekučním řízení
   
 • zastupování v řízeních o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí

Pro dlužníky

 • komunikace s věřiteli
   
 • sepis odvolání proti zahájení exekučního řízení
   
 • sepis návrhů na zastavení exekučního řízení
   
 • sepis návrhů na odklad exekučního řízení
   
 • sepis jiných podání k exekutorovi a exekučnímu soudu
   
 • zajištění dohod s věřiteli formou exekutorského zápisu s přímou vykonatelností
   
 • zajištění dohod s věřiteli formou notářského zápisu s přímou vykonatelností
   
 • zastupování v exekučním řízení
   
 • zastupování v řízeních o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí