Info a poučení klientů

INFORMACE
advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář

před uzavřením

Smlouvy o poskytování právních služeb s klientem


Informace o advokátní kanceláři Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a kteří hodlají s advokátem uzavřít Smlouvu o poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

Advokát:
Mgr. Petr Kausta, e.č. ČAK 01616  
Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář (dále jen Advokát)

IČ: 66245010 DIČ: CZ6705010136 Plátce DPH: Ano

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Čs.legií 1719/5, PSČ 702 00

Kontaktní e-mail: kancelar@kausta.cz
Kontaktní pevná telefonní linka: 596 124 265
Kontaktní mobilní číslo: 602 734 940

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 35 – 6685280267/0100

Poskytované služby advokátem:
Právní služby poskytované dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v oblasti práva občanského, obchodního, fundací a korporací, rodinného, exekučního, nemovitostí a bytů, trestního, přestupkového, správního, ústavního

Obstarání právní služby klienta ve věci:
Právní služba bude poskytnuta v rozsahu a ve věci v souladu s dohodou mezi Advokátem a Klientem

Způsob stanovení odměny advokáta:
Odměna Advokáta bude sjednána na základě dohody Advokáta s Klientem, v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění, a to podle druhu a rozsahu poskytované právní služby

Výše odměny advokáta:
Bude sjednána smlouvou mezi Advokátem a klientem

Způsob platby odměny a nákladů: v hotovosti, bankovním převodem, vkladem na účet advokáta

Pojištění odpovědnosti advokáta:
Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu

Práva klienta z případného vadného plnění advokáta:
Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Klient bere na vědomí poučení Advokáta, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pokud v případě sporu klienta s Advokátem nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora.

 

V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na e-mail naší advokátní kanceláře

kancelar@kausta.cz

nebo na telefonní číslo

596 124 265

rádi vám pomůžeme řešit váš problém