Kariéra

Máte-li zájem pracovat v advokátní kanceláři Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář, vyplňte prosím dotazník níže. Pro úspěšné odeslání je nutné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou *.

Vaše údaje

Přílohy

Nakopírujte text Vašeho životopisu, případně průvodního a motivačního dopisu, do odpovídajících polí.
Poučení
Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář se sídlem v Ostravě, Čs. Legií 5, PSČ 702 00 prohlašuje, že Vámi poskytované osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro vyhledání vhodné nabídky pracovního uplatnění v advokátní kanceláři Kausta & partneři.

Kliknutím na výše uvedené tlačítko "Odeslat" prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souvisejícími předpisy EU (zejm. Rozhodnutí komise EU ze dne 15.6.2001) souhlasím se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři a všech přílohách. Údaje poskytuji advokátní kanceláři Kausta & partneři pro potřeby výběrových řízení na pracovní pozice v advokátní kanceláři, a to na dobu trvání nejdéle jednoho roku, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po odeslání tohoto dotazníku. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány pouze v elektronické podobě.
Jsem si vědom(a) toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.

Advokátní kancelář ctí tradiční hodnoty advokacie, a to profesionalitu, odpovědnost, etiku a diskrétnost

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Proti krajnímu zlu je potřeba použít krajních prostředků.