Korporátní právo

Poradenství a právní zastoupení u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář zabezpečuje svým klientům z řad podnikatelů kompletní právní servis v oblasti firemního (korporačního) práva, a to zejména při zakládání, správě a vedení obchodních společností všech právních forem.

Advokátní kancelář svým klientům nabízí služby spočívající zejména v organizaci a řízení valných hromad, provádění změn v již založených společnostech, změny základního kapitálu, fúze či jiné přeměny nebo zajištění likvidace společností.

Právní služby advokátní kanceláře zahrnují zejména

 • korporace, zakládání obchodních společností a družstev
   
 • valné hromady, příprava a organizace valných hromad obchodních společností, zastupování klientů na valných hromadách
   
 • obchodní rejstřík, příprava rejstříkových zápisů vyžadovaných při vzniku, správě a změnách společností
   
 • právní forma, změna právních forem obchodních společností, fúze (sloučení, splynutí), rozdělení, převod jmění na společníka
   
 • vztahy mezi společníky, příprava a vyjednávání dohod mezi společníky a akcionáři
   
 • statutární orgány, asistence statutárním orgánům obchodních společností s vedením a správou společností
   
 • koncerny, poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi a v koncernových záležitostech
   
 • podnik firmy, převod (prodej) podniku a nájem podniku
   
 • základní kapitál, realizace zvýšení či snížení základního kapitálu, přeměny společností, změny druhu, formy nebo podoby akcií
   
 • likvidace firem, asistence při likvidacích společností, insolvenčním řízení, zrušení a zániku společností
   
 • obchodní podíly, řešení korporátních otázek prodeje podílů ve společnosti nebo podniků
   
 • soudní řízení, poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních