Mecenáš DNES

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář (dříve Kausta & Zientková & partneři) se zapojila do projektu MF DNES, jehož snahou je podpořit zájem mladé generace o dění doma i v zahraničí poskytnutím aktuálních informací prostřednictvím tisku.

Advokátní kancelář projekt Mecenáš DNES realizuje na ZŠ a MŠ Ostrčilova v Ostravě, pro kterou zajistila 5 předplatných Mladé fronty DNES na celý kalendářní rok 2011 - 2012

Hlavním cílem projektu je naučit studenty pracovat s novinami a využívat je jako prostor pro polemiku. Jde především o to, aby měli studenti možnost pracovat s novinami denně po celý kalendářní rok.

K tomu jim společnost MAFRA spolu s Mecenášem školy vytvoří příjemné prostředí čtecích koutků na půdě školy a zajistí pravidelnou distribuci novin.

Projekt byl zahájen na konci roku 2010 se záměrem využít noviny jak ve výuce, tak mimo ni.

Projekt získal svůj název díky myšlence „dát příležitost firmám stát se mecenášem školy“. Partnerská, zpravidla lokální firma si vybere školu, pro kterou zajistí 5 předplatných Mladé fronty DNES na celý kalendářní rok.

Dvě roviny projektu:

noviny jako školní pomůcka

Mladá fronta DNES je využívána v hodinách českého jazyka, literatury, dějepisu, zeměpisu, ekonomiky i dalších předmětů a školy si s předstihem připravují vlastní manuály na začlenění novin do výuky.noviny jako prostor k vyjádření

Každá škola získává svůj blog na portálu iDNES.cz

Zde je prostor pro samotné studenty, aby se vyjadřovali k libovolným tématům. Výsledkem jsou mnohdy velmi zajímavé příspěvky, z nichž si pak mnohé mohou studenti přečíst na stránkách regionálních příloh Mladé fronty DNES, kde jsou publikovány.

 

 

V roce 2011 jsme projekt Mecenáš DNES podpořili částkou 15.000,- Kč