Obchodní právo

Poradenství a právní zastoupení u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář rozvíjí dlouhodobou a stabilní spolupráci se svými klienty se zaměřením na kontinuální podporu obchodních aktivit klientů, zaměřenou na právní optimalizaci obchodních případů, předcházení sporům a zajištění shody se zákonnými požadavky.

Advokátní kancelář při akvizičních projektech zajišťuje kompletní právní audit obchodních společností, tento audit doporučuje i novým klientům, aby byly právně posouzeny všechny okolnosti fungování společnosti, důležité obchodněprávní i pracovněprávní smlouvy, a aby byla identifikována a eliminována rizika.

Právní služby v oblasti obchodního práva

 •  vlastnické vztahy, vlastnické právo, věcná břemena, zástavní a zadržovací právo
   
 • smluvní vztahy, zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, asistence při uzavírání smluv, výpovědi a odstoupení od smluv, vymáhání pohledávek
   
 • náhrada škody, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu (na zdraví, z porušení smluvní povinnosti, z neplatných smluv)
   
 • závazkové vztahy, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků, postoupení pohledávek, převzetí a přistoupení k dluhu
   
 • zajištění závazků, zajišťování obchodních závazků formou ručení, záruky, zástavy, uznání závazků, započtení, smluvní pokuty, zajišťovacího převodu práva, směnek
   
 • exekuce, vymáhání pohledávek, zastupování věřitele i dlužníka v exekučním řízení, zastupování ve vylučovacích žalobách, poradenství při oddlužení dlužníka
   
 • poradenství, při vytváření a průběžné aktualizování standardní právní dokumentace klienta, včetně vytváření obchodních podmínek a smluvních vzorů
   
 • konzultace, ohledně právních aspektů obchodních záměrů klienta
   
 • soudní řízení, poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních