Odkazy

Stavovské komory

Česká advokátní komora - http://www.cak.cz

Česká exekutorská komora - http://www.exekutorskakomora.cz

Notářská komora - http://www.nkcr.cz

Komora auditorů ČR - http://www.kacr.cz

Komora daňových poradců ČR - http://www.kdpcr.cz

 

Soudy

Ústavní soud ČR - http://www.usoud.cz

Nejvyšší soud ČR - http://www.nsoud.cz

 

Parlament

Parlament ČR - Poslanecká sněmovna - http://www.psp.cz

Parlament ČR - Senát - http://www.senat.cz

 

Vláda a další státní úřady a instituce

Vláda ČR - http://www.vlada.cz/

Ministerstvo spravedlnosti ČR - http://www.justice.cz

Ministerstvo vnitra ČR - http://www.mvcr.cz

Ministerstvo financí ČR - registr ekonomických subjektů - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares

Policie ČR - http://www.policie.cz/

Hasiči ČR - http://www.hzscr.cz/

Vězeňská služba ČR - http://www.vscr.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů - http://www.uoou.cz/uoou.aspx

Český statistický úřad - http://www.czso.cz

 

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí ČR - http://nahlizenidokn.cuzk.cz

 

Banky

Česká národní banka - http://www.cnb.cz

 

Právnické portály

Nakladatelství BECK - http://www.beck.cz/

BECK on-line - http://www.beck-online.cz/

ATLAS Consulting s.r.o. - CODEXIS ADVOKACIE - http://www.codexisadvokacie.cz

ePravo - http://www.epravo.cz

Wolters Kluver ČR - ASPI - http://www.wkcr.cz

 

Města

Statutární město Ostrava - http://www.ostrava.cz/cs

 

Různé

Transparenty international ČR - http://www.transparency.cz

Adresy v ČR - http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html

Obchodní věstník - http://ov.ihned.cz

Czech point - http://www.czechpoint.cz/web/index.php

Datové stránky - http://www.datoveschranky.info/ 

Vlaková spojení - http://www.cd.cz/spojeni/