Ověření podpisů

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta v rámci komplexních právních služeb pro své klienty provádí také tzv. "Prohlášení o pravosti podpisu" - tj. ověřování podpisů osob

Prostřednictvím této speciální služba poskytované advokátní kanceláří Kausta & partneři je možné ověřit:

  • podpisy osob, které se před advokátem danou listinu vlastnoručně podepsaly
     
  • podpisy na listinách vyhotovených advokátem
     
  • podpisy na listinách ostatních, nezpracovaných advokátem

Tato služba je úzce spojena s oprávněním advokáta ověřovat totožnost účastníků smlouvy, když tento institut nahrazuje úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem.

Služba spočívá v přípravě příslušné smlouvy (kupní, darovací, zástavní, o věcném břemeni) a dále její projednání a podpis za přítomnosti advokáta