Partneři kanceláře

Spolupracující advokáti

jednající jménem a na účet advokátní kanceláře Kausta & partneři dle § 15e a násl. z.č.85/1996 Sb., o advokaci

Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, advokát

ČAK: 17887
IČ: 06584772
 

Specializace:
Občanské právo, rodinné právo, bytové právo, pracovní právo, trestní právo, přestupkové právo, obchodním právo

Hodnoty advokátní kanceláře jsou tradice, neustálý rozvoj, profesionalita,
týmová práce, odpovědnost a partnerství

 

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.