Pracovní právo

Poradenství a právní zastoupení u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář svým klientům v postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů i odborových organizací poskytuje právní poradenství a zastoupení v oblasti pracovního práva, a to téměř ve všech oblastech pracovněprávních vztahů.

Právní služby v oblasti pracovního práva

Pro zaměstnavatele

 • sepis pracovních smluv a jejich změn
 • sepis dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • sepis výpovědí a jiných ukončení pracovního poměru
 • sepis interních pracovněprávních předpisů (pracovní řády, apod.)
 • sepis dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců
 • sepis kolektivních smluv se zaměstnanci a odbory
 • právní poradenství při porušování povinností zaměstnancem
 • zastupování ve sporech o neplatnost skončení pracovního poměru
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních

Pro zaměstnance

 • právní poradenství při uzavírání pracovních smluv a jejich změn
 • právní poradenství při uzavírání kolektivních smluv a jejich změn
 • právní poradenství při uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti
 • právní poradenství při porušování povinností zaměstnavatelem
 • zastupování ve sporech o neplatnost skončení pracovního poměru
 • vymáhání nezaplacené mzdy či platu
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních

Pro odborové organizace

 • právní poradenství při uzavírání kolektivních smluv a jejich změn
 • právní poradenství při porušování povinností zaměstnavatelem
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář informuje klienty o změnách pracovněprávních předpisů a rovněž pořádá semináře na vybraná pracovněprávní témata.