Právní audity

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům zajišťuje právní due diligence, kdy cílem auditu je posouzení právních aspektů podniku, tedy správnost pracovně právních vztahů, všech obchodních a finančních vztahů včetně majetkoprávních vztahů vlastníků podniku či nemovitostí

Právní audity - právní due diligence

Advokátní kancelář Kausta & partneři zajišťuje svým klientům

 • komplexní právní due diligence při transakcích typu spojení a rozdělení podniků, koupě movitých či nemovitých aktiv nebo pohledávek anebo financování rozsáhlých investičních akcí
   
 • specializovaná právní šetření zaměřená na klientem vymezené právní oblasti, jako je například
   
  • Pracovní právní audit  - audit zaměstnaneckých vztahů, pracovněprávních smluv a listin
    
  • Firemní právní audit - audit postavení a fungování obchodních společností a jejich managementu, obchodních smluv a listin
    
  • Rejstříkový právní audit - audit zápisů v obchodním rejstříku a uložení listin ve sbírce listin obchodního rejstříku
    
  • Finanční právní audit - audit finančních transakcí při finančních transakcích, nákupu a koupě pohledávek, zajištění půjček, úvěrů a jiných pohledávek
    
  • Právní audit nemovitostí - audit právních vztahů k nemovitostem, audit nájmy bytů a nebytových prostor a jejich sluv, zástavních smluv, zápisů v katastru nemovitostí
    
 • komplexní právní zajištění a celková koordinace při realizaci jednotlivých projektů včetně úzké spolupráce s daňovými, finančními a účetními poradci nebo pracovníky auditu anebo forenzního auditu.

Řízení právních rizik

 • zpracování právní due diligence
   
 • provedení právního auditu ve společnosti
   
 • právní prevence

Outsourcing právních služeb

 • zajištění komplexního nebo částečného právního servisu, v dohodnutých časových frekvencích též přímo v sídle klienta