Přestupkové právo

Poradenství a právní zastoupení u přestupkových a správních orgánů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář poskytuje obviněným i poškozeným osobám právní pomoc a zastoupení při spáchání přestupků zejména na úseku dopravy, ochrany před alkoholismem, proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití.

Vedení zastoupení v přestupkových řízeních ze strany advokátní kanceláře umožňuje klientům efektivní komunikaci s příslušnými správními orgány s příznivým výsledkem.

Právní služby v oblasti přestupkového práva

 • informační servis, informační servis obviněným i poškozeným osobám
   
 • kontakt s poškozenými, zprostředkování kontaktu s osobami poškozenými ze spáchaného přestupku a sjednávání narovnání právních vztahů
   
 • pojistná událost, poradenství a zastupování při řešení pojistných událostí s pojišťovnami
   
 • spolupráce se znalci, úzká spolupráce s odborníky v navazujících oborech, zejména se soudními znalci z oboru dopravy - analýza dopravních nehod a dalšími experty
   
 • výkon trestu, zastoupení v řízeních o podmíněném upuštění od zbytku trestu (zejména vrácení řidičských průkazů)
   
 • náhrada škody, zastupování poškozených osob v přestupkovém řízení, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu – škody na zdraví, věcné škody a dalších
   
 • přestupkové řízení, zastupování obviněných i poškozených osob u správních orgánů a soudů ve všech řízeních - odvolání, žaloby a kasační stížnosti při řízeních před soudy