Pro bono

Pro bono publico – „pro veřejné dobro"

Advokátní kancelář Kausta & partneři se účastní charitativních akcí a činností. Pomoc potřebným považuje za naprostou samozřejmost a společenskou povinnost.  

Úsilí advokátní kanceláře Kausta & partneři se zaměřuje především na pomoc v následujících oblastech:

 • pomoc dětem v rozvojových zemích formou adopce na dálku (Charita Praha)
   
 • pomoc dětem, mladým lidem a seniorům v obtížných životních situacích
   
 • pomoc finanční, materiální, humanitární a právní,  zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům (UNICEF)
   
 • pomoc při rozvoji všeobecné vzdělanosti a všeobecném přehledu (projekt Mecenáš DNES)
   
 • prohlubování právního povědomí občanů (Nadační fond Paragraf)