Rodinné právo

Poradenství a právní zastoupení u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář svým klientům poskytuje právní poradenství a zastoupení v oblasti rodinného práva.

Právní služby v oblasti rodinného práva

Majetkové vztahy mezi manžely a registrovanými partnery

 • příprava předmanželských smluv a smluv registrovaných partnerů
 • příprava smluv o zúžení či rozšíření společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů a registrovaných partnerů
 • vypořádání jiného majetku mezi manžely a registrovanými partnery
 • sepis žalob o vypořádání SJM a registrovaných partnerů
 • sepis žalob o užívání bytu po rozvodu manželství
 • sepis mimosoudních dohod o užívání bytu po rozvodu manželství
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních

Vztahy mezi manžely a registrovanými partnery

 • sepis žalob o sporném i nesporném rozvodu manželství
 • sepis žalob o neplatnosti manželství a registrovaného partnerství
 • sepis žalob o vyživovací povinnosti manželů do i po rozvodu
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních

Vztahy mezi rodiči a dětmi

 • sepis návrhů o určení rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem
 • sepis návrhů na určení styku rodičů k nezletilým dětem
 • sepis návrhů na určení výživného rodičů k nezletilým dětem
 • sepis návrhů na určení výživného rodičů ke zletilým dětem
 • sepis návrhů na určení výživného dětí k rodičům
 • sepis návrhů na určení nároků neprovdaných matek
 • sepis návrhů k popření otcovství
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních