rok 2011

Advokátní kancelář Kausta & Zientková & partneři v roce 2011 zakoupila v rámci projektu UNICEF "Dárky pro život"

Orální rehydratační sůl v částce 3.030,- Kč

Směs cukru a solí pro záchranu života dětí postižených těžkými průjmy a dehydratací. ORS je doslova darem života – průjmová onemocnění denně zabíjejí více než 4500 dětí.

Tablety na čištění vody v částce 1.350,- Kč

Na nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírají 4 miliony dětí. Dárek pro život v podobě tablet na čištění vody znamená totéž, jako darovat 50 000 litrů pitné vody – každá tableta změní v čistou vodu 4 až 5 litrů závadné vody.

Očkování proti dětské obrně v částce 430,- Kč

Očkovací programy UNICEF zachrání každoročně život více než 3 milionům dětí. 1,5 milionu nejmenších dětí však na nemoci, kterým lze očkováním předejít, stále ještě umírá. Vakcíny proti dětské obrně v hodnotě 430 Kč zachrání život 50 z nich.

Očkování proti spalničkám v částce 550,- Kč

Každý rok ve světě umírá 1,5 milionu nejmenších dětí, protože nejsou očkovány – téměř čtvrt milionu z nich na spalničky. Vakcíny proti tomuto onemocnění v hodnotě 550 Kč zachrání život 100 dětí.

Pár koz v ceně 1.800,- Kč

UNICEF kozy nebo jiná domácí zvířata dodává sirotkům a nejchudším rodinám v komunitě. Programy tzv. dobytčích bank, které UNICEF rozvíjí v rozvojových zemích s vysokou mírou podvýživy obyvatel, chrání děti před podvýživou, posilují soběstačnost komunit a jsou dobrou prevencí budoucích potravinových krizí.

Adoptuj panenku a zachráníš dítě v ceně 1.200,- Kč

Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Rodina či jednotlivec, který panenku adoptuje, obdrží spolu s panenkou blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho panenka našla ,,svoji rodinu“.


 

v roce 2011 advokátní kancelář přispěla na UNICEF na projekt "Dárky pro život" částkou v celkové výši 8.360,- Kč