Speciální právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům poskytuje i speciální právní služby

Advokátní úschova

Advokátní úschova dává klientům advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář právní jistotu splnění sjednané povinnosti druhou smluvní stranou a rovněž jistotu ochrany vlastních finančních prostředků, listin a věcí před třetími osobami

Právní správa pohledávek

Advokátní kancelář svým klientům zajišťuje správu hromadných pohledávek v rámci speciální služby „Právní správa pohledávek“. Jde o propracovaný systém správy pohledávek, který umožňuje zajistit klientovi komplexní správu i značně objemného portfolia pohledávek za příznivou cenu s cílem docílit včasného a úspěšného vymožení pohledávek v nejvyšší možné míře

Právní audity

Advokátní kancelář svým klientům zajišťuje právní due diligence, kdy cílem auditu je posouzení právních aspektů podniku, tedy správnost pracovně právních vztahů, všech obchodních a finančních vztahů včetně majetkoprávních vztahů vlastníků podniku

Právní školení

Advokátní kancelář svým klientům zajišťuje pro své klienty právní školení v různých oblastech práva, zejména v oblasti pracovně právních vztahů, korporátního a firemního práva, to vše v rámci Divize Akademie Práva.

Ověřování podpisů

Advokátní kancelář v rámci komplexních právních služeb pro své klienty provádí "Prohlášení o pravosti podpisu" (ověřování podpisů) osob na listinách vyhotovených i nevyhotovených v advokátní kanceláři. Toto ověření podpisu má stejnou váhu a právní způsobilost jako úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem

Rozhodčí řízení

Advokátní kancelář zastupuje své klienty i v rozhodčích řízeních. Někteří členové advokátní kanceláře působí také jako rozhodci. Rozhodčí řízení je z alternativních způsobů řešení civilních majetkových sporů jediným řízením, které je možno postavit na roveň řízení soudnímu co do důsledků, které s sebou přináší, neboť v řízení před rozhodci dochází stejně jako v soudním řízení k vydání závazného, konečného a hlavně vykonatelného rozhodnutí.

Likvidace firem

Advokátní kancelář pomáhá klientům při likvidacích společností, její členové vykonávají funkci likvidátora na základě rozhodnutí valné společnosti nebo rozhodnutím soudu.

V případě vašeho zájmu se prosím obraťte na e-mail naší advokátní kanceláře

kancelar@kausta.cz

nebo na telefonní číslo

596 124 265

rádi vám pomůžeme řešit váš problém