Společníci

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta

Advokát Mgr. Petr KaustaMgr. Petr Kausta, advokát


ČAK: č.o.1616
IČ: 66245010
DIČ: CZ 6705010136

 

Advokacii vykonává v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva

Specializace:
trestní právo, korporátní právo, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo, přestupky,
problematika obětí a zvlášť zranitelných obětí trestných činů,
náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a pracovním úrazu

 

Hodnoty advokátní kanceláře jsou postaveny na tradicích advokacie, individuálním přístupu, důvěře, odpovědnosti, profesionalitě, etice, týmové práci, partnerství a diskrétnosti

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Nikdy nerušte svého nepřítele, když dělá chybu.