Spolupracující advokáti

Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář

Spolupracující advokát

Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, advokát

jednající jménem a na účet advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta dle § 15e a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokaci

 
ČAK: 17887
IČ: 06584772

Specializace:
Občanské právo, rodinné právo, bytové právo, pracovní právo, trestní právo, přestupkové právo, obchodním právo

 

Samostatný advokát

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D., advokát

 
ČAK:
IČ:

Specializace:
Občanské právo, obchodní právo

 

Hodnoty advokátní kanceláře jsou tradice, neustálý rozvoj, profesionalita,
týmová práce, odpovědnost a partnerství

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.