Trestní právo

Poradenství, obhajoba a právní zastoupení u soudů ve všech řízeních

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem, zejména obhajobu a další právní pomoc v trestním řízení.

Advokátní kancelář obhajuje a zastupuje fyzické i právnické osoby, v postavení osob podezřelých, obviněných a obžalovaných, odsouzených, poškozených či jakýmkoliv způsobem na trestním řízení zúčastněných.

Právní služby v oblasti trestního práva

 •  vedení obhajoby, vedení obhajoby v trestních řízeních, hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví, a další
   
 •  přípravné řízení, obhajoba a zastupování v přípravném řízení, asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby
   
 • adhezní řízení, právní pomoc v adhezních řízeních, zastupování poškozených osob, obětí trestných činů a obrana jejich práv
   
 • poradenství, posuzování jednání fyzických i právnických osob z hlediska možných trestněprávních následků, příprava a podávání trestních oznámení
   
 • trestní odpovědnost právnických osob, obhajoba a zastupování v přípravném řízení, asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů
   
 • ochrana osobnosti, zastupování ve věcech nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti
   
 • odklony v trestním řízení, navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení - podmínění zastavení trestního stíhaní, narovnání v trestním řízení
   
 • spolupráce se znalci, úzká spolupráce s odborníky v navazujících oborech, zejména se soudními znalci a jinými experty
   
 • výkon trestu, obhajoba v řízeních o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, o podmíněné upuštění od zbytku trestu
   
 • soudní řízení, poradenství, obhajoba a zastupování u soudů a orgány činnými v trestním řízení ve všech řízeních - dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, milost prezidenta republiky