Vybavení kanceláře

Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář je pro svou činnost vybavena nejmodernější komunikační technikou, hardwarem a softwarem

Technické vybavení advokátní kanceláře

Advokátní kancelář je vybavena servery, počítačovou technikou, výkonnými mutifunkčními kopírovacími, skenovacími a faxovacími stroji zn. Minolta, výkonnými samostatnými skenery zn. HP, tiskárnami zn. HP, dále rovněž digitální technikou (kamera, fotoaparáty), virtuální telefonní ústřednou, tablety, notebooky, mobilními telefony, digitálním projektorem a další.

Advokátní kancelář má pronajaté nebytové prostory o rozloze 450 m2, kdy se jedná o 15 místností, 3 technické místnosti a příslušenství

Softwarové vybavení advokátní kanceláře

Advokátní kancelář má speciální software na elektronické vedení advokátního spisu a na správu pohledávek, na jehož vývoji se podílela se společností AVE Soft s.r.o. jedná se

  • EVOLIO Advokátní kancelář - počítačový program na vedení a zpracování agendy kauzy klienta, tzv. elektroncký spis
     
  • EVOLIO Správa pohledávek - počítačový program na vedení a zpracovávání hromadných pohledávek klienta

Oba programy nabízení unikátní možnost klienta nahlížet do svých jednotlivých kauz vedených advokátní kanceláři pro klienta přes zabezpečené webové rozhraní.

Tato zcela unikátní služba naší advokátní kanceláře dává klientovi absolutní a okamžitý přehled o stavu, způsobu vyřizování jednotlivých kauz klienta včetně přehledu o provedených úkonech, jejich finanční náročnosti i dokumentech zpracovaných advokátní kanceláři.

Advokátní kancelář má maximální softwarové vybavení s antispamovou a antivirovou ochranou.

Prestižní odborné právnické software jimiž je advokátní kancelář vybavena (sbírky zákonů, komentáře, publikace, judikatura, časopisy):

Personální vybavení advokátní kanceláře

V advokátní kanceláři pracují:

1 advokát majitel advokátní kanceláře
4 zaměstnaní advokáti
1 advokát spolupracující
5 advokátních koncipientů
5 asistentek
1 právní praktikant (student právnické fakulty)

Daňovou agendu a účetnictví pro advokátní kancelář dlouhodobě zpracovává externí daňová a účetní kancelář Ing. Miroslava Krátkého.

Pojištění advokátní kanceláře

Advokátní kancelář má pojištění advokátních služeb sjednáno nad zákonný rámec povinného pojištění ve výši 17 miliónů korun na každý jednotlivý případ.

Toto pojištění lze vždy ad hoc navýšit na konkrétní kauzu klienta.