Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář Mgr. Petr Kausta svým klientům zajišťuje správu hromadných pohledávek v rámci speciální služby „Právní správa pohledávek“.

Jde o propracovaný systém správy pohledávek, který umožňuje zajistit klientovi komplexní správu i značně objemného portfolia pohledávek za příznivou cenu s cílem docílit včasného a úspěšného vymožení pohledávek v nejvyšší možné míře.

Právní správa pohledávek

Advokátní kancelář při realizaci Právní správy pohledávek zejména:

 • navrhne nejúčinnější a nejúčelnější způsob vymáhání pohledávek
 • realizuje správu pohledávky od převzetí až do úplného vymožení
 • využívá vlastní zaměstnance a vlastní inkasní a vymáhací systém
 • realizuje správu pomocí unikátního počítačového programu
 • využívá všechny legální prostředky k úspěšného vymožení pohledávek
 • využívá odborných znalostí právních předpisů a nejnovější judikatury

Proces vymáhání pohledávek

Mimosoudní fáze

 • předání pohledávek klientem advokátní kanceláři
 • předžalobní výzva dlužníkovi
 • dohoda o úhradě pohledávky s dlužníkem

Soudní fáze

 • podání žaloby k příslušnému soudu
 • zastupování klienta u soudního jednání
 • pravomocné rozhodnutí soudu

Exekuční fáze

 • podání návrhu na výkon rozhodnutí k soudnímu exekutorovi
 • zastupování v exekučním řízení
 • vymožení pohledávky a nákladů soudním exekutorem