Zaměstnaní advokáti

Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář

Zaměstnaní advokáti

jednající jménem a na účet advokátní kanceláře Mgr. Petr Kausta dle § 15a a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokaci 

 

  

Mgr. Ludmila Hajduková, advokát

ČAK: 
IČ: 
 


Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního,
rodinného, exekučního a v dalších oborech práva

Specializace:
problematika nájmů bytů a nebytových prostorů, občanské právo, rozhodčí řízení,
rodinné právo, trestní právo, přestupky

 

 

 

Mgr. Veronika Kopečková, advokát

ČAK:
IČ:

                         

Advokacii vykonává v oblasti trestního, občanského, obchodního, přestupkového, pracovního, správního,
rodinného, exekučního a v dalších oborech práva

Specializace:
právo nemovitostí, rodinné právo, občanské právo, trestní právo, přestupky,
problematika nájmů bytů a nebytových prostorů

 

 

 

 

Mgr. Michaela Hudzietzová, advokát

ČAK:

Specializace:
občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, přestupkové právo, insolvence, exekuce

 

  

Mgr. Marian Škarka, advokát

ČAK:

Specializace:
občanské právo, nájmy bytů a nebytových prostor, rodinné právo, pracovní právo, přestupkové právo

Hodnoty advokátní kanceláře jsou tradice, neustálý rozvoj, profesionalita,
týmová práce, odpovědnost a partnerství

 

Věříme ve spravedlnost

Motto:
Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost.